Stanowisko: Pomoc kuchenna. Krynica Morska. Lato 2017. Sezon.
Nazwa firmy:
Miasto: Krynica Morska