Stanowisko: Asystentka mieszkań wspomaganych
Nazwa firmy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Miasto: Gdańsk